Versió Castellà

Rosa Mengual Ayán

Psicòloga llicenciada a la Universitat de Barcelona,
nº de col·legiada 9.672

Especialitzada en teràpia grupal, teràpia individual, solució de conflictes, orientació, informes pericials forenses i ratificacions.

Màster Teràpia Breu estratègica, PROBLEM SOLVING STRATEGIC MODEL, Professor GIORGIO NARDONE

Màster Psicologia Clínica, Legal i Forense per la UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID

PROBLEM SOLVING STRATEGIC

TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA

El model desenvolupat pel Professor Giorgio Nardone, PROBLEM SOLVING STRATEGIC està orientat a la intervenció terapèutica eficient i ràpida, a la solució radical i perdurable de problemes per més complicats que aquests siguin.

Davant situacions noves les persones fem servir recursos que en altres situacions han estat resolutius, si funcionen la dificultat està resolta, però quan no és així, la repetició reiterada d'aquests recursos mantenen i agreugen la dificultat estructurant un veritable problema.

El Problem Solving Estratègic i la Teràpia Breu Estratègica, es focalitzen des del principi de la intervenció a trencar aquest cercle viciós, treballant sobre les solucions del problema i no sobre les causes o orígens d'aquest.

La teràpia breu estratègica està indicada per al tractament de tots els problemes que fins ara han estat tractats des de les diferents orientacions psicològiques.

Respecte al funcionament de la teràpia, la intervenció estratègica és activa y prescriptiva, pel que la persona té un paper actiu dintre del procés de canvi.

Per tractar als nens petits es fa teràpia indirecta mitjançant els pares i tutors, actuant com a co-terapeutes podem aconseguir els canvis desitjats.

La teràpia breu estratègica s'allunya del concepte tradicional de teories psiquiàtriques i psicològiques basades sobre els conceptes de “normalitat” i “patologia” psíquica. En teràpia estratègica es parla en termes de “funcionalitat” o “*disfuncionalitat” del comportament de les persones i de la forma de relacionar-se amb la seva pròpia realitat.

Intervencions

Teràpia Breu Estratègica

Cada persona té una percepció pròpia de la realitat i d’acord a aquesta base es comporta. Podem dir que segons la nostra forma de percebre nosaltres construïm la nostra pròpia realitat, la nostra pròpia forma d'entendre les coses.

Les eines terapèutiques utilitzades en la intervenció estratègica pretenen fer sentir a la persona alguna cosa diferent en relació amb la realitat que ha de canviar , i serà aquest canvi de percepció el que li permetrà aconseguir el seu objectiu.

Orientació i Assessorament

Les visites d'Orientació i Assessorament psicològic estan indicades per a aquelles persones que no saben com actuar , intervenir o ajudar en certes situacions personals, familiars, relacionals o laborals.

La necessitat és poder resoldre certes dificultats que no són al moment cap problema estructurat .

Aquestes sessions , fruit de necessitats circunstancials, són puntuals i més intenses ( diverses sessions seguides).

Desenvolupament de Competències

Indicat per les persones que estan interessades i motivades a fer certs canvis personals en qualsevol dels àmbits de la seva vida , a desenvolupar o potenciar certes habilitats o recursos personals o professionals.

El motiu de consulta de la persona que acudeix al psicòleg no és el de resoldre un problema , és el de desenvolupar, millorar o perfeccionar alguna competència.

En aquest cas s'estableixen sessions de forma regular normalment cada dos setmanes.

Psicologia Forense

Realització d'informes pericials que permetin determinar, per exemple, l'estat de salut mental d'una persona, avaluar les seves seqüeles psicològiques, la seva aptitud per ostentar la guàrdia i custòdia de menors o la tutela de discapacitats, així com valorar la imputabilidad penal dels trastorns mentals, la capacitat per ser jutjat i la credibilitat dels testimoniatges i la seva defensa oral en Sala Judicial ( penal, civil, laboral i eclesiàstic).

Realització de contrainformes.

Modalitats / Preu

MODALITATS DE SESSIÓ

Visita tradicional en Despatx.

Sessió online (pagament anticipat paypal).

CONTACTE

C/ Montserrat 72, Baixos 1ª
08292 , Esparreguera, Barcelona